Festiwale i konkursy

II PODLASKI KONKURS UCZNIÓW KLAS SKRZYPIEC I ALTÓWKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA  9-10 CZERWIEC 2018 w Białymstoku.  Współorganizatorami byli: Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku oraz Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” z Białegostoku. Zasięg Konkursu miał charakter regionalny i obejmował adresatów zadania – uczniów szkół muzycznych II stopnia z Białegostoku, Suwałk, Olsztyna i