I Ogólnopolski Konkurs Obojowy im. Bohdana Łukaszewicza

  1. Konkurs odbędzie się 6 i 7 maja 2019 r w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku
  2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” powstała w 2007 roku a współorganizatorem Zespół Szkół Muzycznych im I.J.Paderewskiego w Białymstoku
  3. Patronem Konkursu jest doskonały oboista pracujący przez 26 lat w Filharmonii Białostockiej oraz wieloletni nauczyciel oboju, uczący ponad 50 lat  w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku – pan Bohdan Łukaszewicz.
  4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski
  5. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół muzycznych I i II st. (także szkół niepublicznych i prywatnych), gdzie odbywa się nauka gry na oboju oraz studenci wyższych uczelni muzycznych.
  6. Ideą Konkursu jest propagowanie gry na tym pięknym ale trudnym i mało znanym instrumencie i zachęcanie już grających na nim do rozwijania swoich umiejętności i muzykalności.
  7. Przesłuchania odbywać się będą w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku ul. Podleśna 2
  8. Uczestnicy współzawodniczyć będą w 5 kategoriach związanych z nauką w konkretnej klasie, ale będzie także brany pod uwagę wiek uczestnika oraz lata nauki gry na oboju:

Konkurs obojowy – zgłoszenie

Konkurs obojowy – regulamin

Konkurs obojowy – harmonogram przesłuchań

II PODLASKI KONKURS UCZNIÓW KLAS SKRZYPIEC I ALTÓWKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA  9-10 CZERWIEC 2018 w Białymstoku.

 Współorganizatorami byli: Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku oraz Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” z Białegostoku. Zasięg Konkursu miał charakter regionalny i obejmował adresatów zadania – uczniów szkół muzycznych II stopnia z Białegostoku, Suwałk, Olsztyna i Warszawy.

Konkurs był jednoetapowy i obejmował trzy grupy wiekowe: I grupa – klasy I-II, II grupa – klasy III-IV, oraz III grupa – klasy V-VI. Do jury Konkursu organizatorzy zaprosili znakomitych pedagogów: prof. Stanisława Kuka – pełnił on rolę przewodniczącego, Zdzisława Wylonka, Bolesława Siarkiewicza i Beatę Chudecką. Rolę sekretarza jury pełnił skrzypek Paweł Kuk.

Pierwszego dnia Konkursu przed jury występowali uczniowie klas skrzypiec, a drugiego dnia – uczniowie klas altówek.

Przesłuchania konkursowe odbywały się w Sali Kameralnej w siedzibie Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2. Były otwarte dla publiczności, więc zarówno uczestnicy jak i ich nauczyciele, rodzice oraz koledzy i koleżanki, mogli przysłuchiwać się występom ambitnych i zaangażowanych w swój rozwój muzyczny młodych ludzi uczących się w szkołach muzycznych największych miast makroregionalnego obszaru północno-wschodniej Polski. Do udziału w II Podlaskim Konkursie Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych II stopnia zgłosiło się łącznie 23 konkursowiczów. W klasie skrzypiec 16 uczestników oraz w klasie altówki 7 uczestników. Spośród występujących uczestników Jury nagrodziło w klasie skrzypiec 9 uczestników zaś w klasie altówki 4 uczestników konkursu. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów muzycznych. Taka forma przesłuchań sprzyja zarówno wielu celom edukacyjnym – m.in. rozwijaniu umiejętności występów przed publicznością, praktykowaniu sposobów pokonywania tremy czy świadomości ostatecznego kształtu wykonywanych na scenie utworów jak i konfrontacjom oraz wymianie doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy nauczycielami skrzypiec i altówki naszego makroregionu. Tak więc korzyści z organizowania tego typu konkursów leżą zarówno po stronie nauczycieli jak i uczniów oraz ich rodziców angażujących się w rozwój swojego dziecka.

Ponadto najlepiej przygotowani uczestnicy, którzy zostali laureatami Konkursu, otrzymali w nagrodę akcesoria do swoich instrumentów, dzięki którym jeszcze intensywniej mogą pracować przygotowując się do kolejnych muzycznych wyzwań.

Dokumenty i szczegółowe informacje:

II Podlaski Konkurs  Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki – Regulamin (PDF),

II Podlaski Konkurs  – Zgłoszenie(PDF),

II Podlaski Konkurs  – Plakat (PDF),

 V Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej – 7 listopad 2017

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół muzycznych I stopnia kl. IV– VI/6  i kl. III–IV/4 oraz uczniów szkół muzycznych II stopnia, tworzących i piszących własne kompozycje, do wzięcia udziału w V Białostockim Festiwalu Twórczości Muzycznej, który odbędzie się dnia 7 listopada 2017r.

Ideą Festiwalu jest prezentacja własnej twórczości młodych adeptów sztuki kompozytorskiej, możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń poprzez rozmowy pofestiwalowe i słuchanie prezentacji swoich rówieśników, a w efekcie – kształcenie swoich umiejętności kompozytorskich.

Miło nam będzie gościć wykonawców, nauczycieli, rodziców i opiekunów. Przesłuchania odbędą się w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku przy ulicy Podleśnej 2.

Po przesłuchaniach odbędzie się wręczenie wyróżnień i nagród, których nagrodą główną jest Grand Prix – Dzwonek Festiwalu. Zwieńczeniem tego dnia będzie koncert laureatów, po którym można będzie wymienić się wrażeniami oraz porozmawiać z członkami Jury.

Poniżej do pobrania  regulamin Festiwalu i kartę zgłoszenia. Szczegóły dotyczące przesłuchań i terminu koncertu laureatów zostaną zamieszczone na stronie Zespołu Szkół Muzycznych www.muzykbial.pl oraz fundacji www.terazmuzyka.eu
po zamknięciu listy zgłoszeń.

Wszelkie pytania w sprawie konkursu oraz zgłoszenia drogą elektroniczną można kierować na adres gorskaania@wp.pl

Dokumenty i szczegółowe informacje:
2015 rok

W dniach 24-25 września 2015r. w Auli Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2 odbył się IV Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej. Organizatorami Festiwalu były: Zespół Szkół Muzycznych im I.Paderewskiego, Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” oraz Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona Oddział Terenowy w Białymstoku. W Jury Festiwalu jako Przewodniczący zasiadł pan Tomasz Januchta – improwizator z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz nauczyciele ZSM: pani Elżbieta Bruns i pani Renata Paciukiewicz. Sekretarzem Jury była pani Anna Górska z ZSM, a całość poprowadziła pani Edyta Tarmosiuk – również nauczyciel ZSM. Wszyscy jurorzy zaszczycili Festiwal swą obecnością, nie biorąc za to żadnej gaży, a w ramach podziękowania otrzymali piękne egzemplarze książkowe, które przekazał na rzecz Festiwalu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W przesłuchaniach Festiwalowych zostało zaprezentowane 8 kompozycji i 1 aranżacja tematu. Łącznie udział wzięło 19 osób, z czego 9 osób to młodzi kompozytorzy. Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz upominki w formie toreb na ramię, chust, długopisów, toreb rowerowych, czapek i podkładek pod myszkę komputerową, które zostały przekazane na rzecz Festiwalu przez Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Do tych upominków uczestnicy otrzymali płyty, a wyróżnieni z dyplomami za wyróżnienie również pozycje książkowe, które przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Nagroda główna Grand Prix – dzwonek Festiwalu – została ufundowana przez Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona Oddział Terenowy w Białymstoku. Festiwal został udokumentowany w formie zdjęć oraz wszystkie prezentacje nagrane przez Prezesa Fundacji Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” panią Mirosławę Zduniewicz. Odnotowano obecność ok. 100 odbiorców i uczestników Festiwalu. Wszystkim sponsorom i fundatorom nagród oraz instytucjom wspierającym IV BFTM w imieniu młodych wykonawców i swoim własnym bardzo dziękujemy!!! Cieszymy się, że nie zostajemy sami, a nasza inicjatywa jest bardzo pozytywnie odbierana przez uczestników, ich rodziny oraz kolejny już raz wspierana przez Urząd Miejski w Białymstoku i Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

2015 rok

IV Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej odbędzie się w dniach 24-25 września 2015 r. tradycyjnie w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. Przesłuchania uczestników rozpoczną się w godz. 11.00- 13.00 następnie odbędzie się wykład i prezentacja Pana Tomasza Januchty, zaś o 16.00 w Auli ZSM odbędzie się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz koncert laureatów. Możliwe jest też spotkanie młodzieży biorącej udział w Festiwalu z Jurorami. Następnego dnia przewidziane są wykłady i lekcje pokazowe poprowadzone przez gościa Festiwalu – pana Tomasza Januchtę. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w Festiwalu.

2013 rok

III Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej odbędzie się w dniach 23-24 września 2013 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. Zostanie zainaugurowany koncertem połączonym z krótkim wykładem. Solistą a zarazem prelegentem będzie pan Tomasz Januchta z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, były absolwent Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. Będzie on także zasiadał w jury obecnej edycji Festiwalu.
Po koncercie nastąpią przesłuchania uczestników, zaś wieczorem w Auli ZSM odbędzie się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz koncert laureatów.
Możliwe jest też spotkanie młodzieży biorącej udział w Festiwalu z Jurorami.
Następnego dnia przewidziane jest seminarium z improwizacji muzycznej dla chętnych nauczycieli, które poprowadzi gość Festiwalu – pan Tomasz Januchta.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w Festiwalu i seminarium.

2011 rok

W grudniu 2011 roku odbył się II ogólnopolski Festiwal Wokalny „Opera u Branickich”. W ramach Festiwalu odbyło się seminarium wokalne prowadzone przez Jolantę Janucik.

2010 rok

W grudniu 2010 roku odbył się I Ogólnopolski Festiwal Wokalny „Opera u Branickich” połączony z Regionalnym Konkursem Wokalnym Hetmanowej Branickiej.

2009 rok

W październiku 2009 roku odbył się I Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej, przeprowadzony w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku.

Festiwal ten odbył się w dniu 5.10.2009r. w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Zorganizowany został dla uczniów szkół muzycznych II stopnia oraz studentów Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.

Celami Festiwalu było:

  • promowanie twórczości młodych muzyków – uczniów średnich szkół muzycznych,oraz studentów Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie Filii w Białymstoku,
  • zachęcenie młodych muzyków do podejmowania trudu tworzenia nowych utworów.

Instytucją wspierającą projekt był Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku, ponieważ to szkoła muzyczna zaprosiła znanego kompozytora, improwizatora i pianistę z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie prof. Szabolcs Esztényi, który zgodził się poprowadzić warsztaty z improwizacji muzycznej i przy okazji zasiąść w komisji Festiwalu Twórczości Muzycznej.

Podczas Festiwalu zostało zaprezentowane 8 kompozycji. Uczestnicy byli oceniani za: osobowość artystyczną, umiejętne skomponowanie formy (spójność, instrumentacja), umiejętność wykorzystania różnych technik kompozytorskich oraz za poziom wykonania kompozycji.
W dalszej części Festiwalu dniach 6-7 października 2009r. odbyły się warsztaty z improwizacji muzycznej, które poprowadził prof. Szabolcs Esztényi.

Na zakończenie, podczas koncertu laureatów, zaprezentowano słuchaczom niemal profesjonalnie zaaranżowane utwory muzyczne wykonane przez uczniów i studentów, biorących udział w Festiwalu i warsztatach. Na koncercie tym zostały rozdane nagrody rzeczowe (ufundowane przez Urząd Miejski w Białymstoku) oraz dyplomy uczestnictwa.