Cele fundacji:

Propagowanie muzyki we wszelkich jej przejawach i umożliwienie dostępu do niej całemu społeczeństwu, udostępnianie różnych form edukacji muzycznej osobom, które dostęp do tradycyjnych form tej edukacji mają utrudniony. Nasze działania, to organizowanie: koncertów, konkursów, festiwali, kursów i warsztatów muzycznych oraz różnych form nauczania muzyki, wyszukiwanie i promowanie talentów muzycznych, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych służących popularyzacji muzyki.