Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” w Białymstoku ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Obojowego im. Bohdana Łukaszewicza.

Konkurs odbędzie się w formule on-line w dniach 28-30 maja 2021 roku.

Nagrania programu dowolnego

Nagrania programu obowiązkowego

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół muzycznych I i II st. (także szkół niepublicznych i prywatnych, gdzie odbywa się nauka gry na oboju) oraz studenci wyższych uczelni muzycznych funkcjonujących na terenie Polski.

Uczestnicy współzawodniczyć będą w 5 kategoriach związanych z nauką w konkretnej klasie, ale będzie także brany pod uwagę wiek uczestnika oraz lata nauki gry na oboju.

Formularz Zgłoszenia należy wypełnić on-line na stronie www.terazmuzyka.eu od dnia 19.04 do dnia 30.04.2021

Wyniki Konkursu

Laureaci i wyróżnieni

Punktacja i wyniki

Regulamin

W przypadku chęci rozmowy pedagogów uczestników z Przewodniczącym Jury konkursowego prof. dr hab. Tomaszem Miczką można umówić się na kontakt przesyłając maila na adres t.miczka@am.katowice.pl

 

 

Konkurs realizowany przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Edwina E.Gordona Oddział Terenowy przy Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku,  Białostockiego Stowarzyszenia Muzycznego “Pro Musica”, Stowarzyszenia “Per Musica Ad Astra” z Gdyni, firmy Legere Reeds LTD oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu

Patronat honorowy