Uwaga: wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do 10 czerwca 2017

Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” jak co roku organizuje w okresie wakacji  Warsztaty Muzyczne Czas na Muzykę”. Warsztaty odbędą się  w terminie   02.07-09.07.2017 roku ( turnus trwa od niedzieli do niedzieli) w Ośrodku Leśne Zacisze w Teresinie. Warsztaty organizowane są w formie kolonii z zapewnieniem całodobowej opieki nad uczestnikami. Zgłaszane są do Kuratorium Oświaty.

W warsztatach biorą udział dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie, która kształci się już artystycznie (uczniowie szkół i ognisk muzycznych, a także pobierający naukę muzyki w postaci innych form kształcenia) oraz ci, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką (prowadzone są zajęcia ogólno-muzyczne, instrumentalne, wokalne i taneczne dla początkujących). Osoby z biednych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów.

Warsztaty prowadzą wybitni pedagodzy szkół i uczelni muzycznych. Uczestnicy korzystając z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia rozwijają swoje umiejętności muzyczne, a ćwicząc na instrumencie lub śpiewając – jednocześnie wypoczywają i integrują się z rówieśnikami także zainteresowanymi muzyką, przyjeżdżającymi na Warsztaty z całej Polski.

W turnusie II zajęcia warsztatowe poprowadzą min:

Agnieszka Rogowiecka– flet

prof. dr hab. Tomasz Miczka – obój

Marcin Łukawski – klarnet

Marek Krzemiński – fagot

dr Tomasz Stolarczyk – puzon

Jarosław Sereda – saksofon

Waldemar Matera – waltornia

Olga Kłosowska – skrzypce

Monika Łukawska – wiolonczela

Dariusz Michałowski – gitara

Dorota Hermanowicz – wokal

Bartosz Statkiewicz – zajęcia taneczne

dr Rafał Grząka – akordeon

Małgorzata Marczyk – fortepian

Beata Michniewicz – kształcenie słuchu na wesoło

W trakcie warsztatów podczas każdego turnusu odbędą się dwa koncerty finałowe.

Sposób prowadzenia warsztatów:

  1. Uczestnicy podzieleni są na grupy instrumentalne, wokalne, taneczne
  2. Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z prowadzącym (codziennie)
  3. Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z akompaniatorem
  4. Każdy z uczestników ma również zajęcia zespołowe lub orkiestrowe lub jedno i drugie w zależności od programu na koncert finałowy
  5. Przed wyjazdem na warsztaty każdy z uczestników zgłasza listę utworów, nad którymi chce pracować podczas warsztatów (przesyła nuty + akompaniament)
  6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Koncercie Finałowym kończącym Warsztaty.

Pełny koszt uczestnictwa w warsztatach to 1149 zł (koszt warsztatów + koszty pobytu i wyżywienia + koszty opieki wychowawców, ubezpieczeń itp.). Wystawiamy faktury na podstawie których rodzice ( lub opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy socjalnych w swoich   zakładach pracy.

  • Czas na muzykę – Informator (PDF)
  • Czas na muzykę – Plakat (PDF)
  • Czas na muzykę – Zgłoszenie (PDF)
  • Certyfikat z Kuratorium (PDF)