Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” jak co roku organizuje w okresie wakacji  Warsztaty Muzyczne „Czas na Muzykę”. Warsztaty odbędą się  w 4 turnusach warsztatowych w terminach:

I.   01.07-08.07.2018  roku w Augustowie

II. 08.07-15.07.2018 roku w Augustowie

III. 22.07-29.07.2018 roku w Teresinie

IV. 29.07-05.08.2018 w Teresinie

Turnusy trwają od niedzieli do niedzieli w Hoteliku KARMEL w Augustowie i w Ośrodku Leśne Zacisze w Teresinie. Warsztaty organizowane są w formie kolonii z zapewnieniem całodobowej opieki nad uczestnikami. Zgłaszane są do Kuratorium Oświaty.

W warsztatach biorą udział dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie, która kształci się już artystycznie (uczniowie szkół i ognisk muzycznych, a także pobierający naukę muzyki w postaci innych form kształcenia) oraz ci, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką (prowadzone są zajęcia ogólno-muzyczne, instrumentalne, wokalne i orkiestrowe ). Osoby z biednych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów.

Warsztaty prowadzą wybitni pedagodzy szkół i uczelni muzycznych. Uczestnicy korzystając z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia rozwijają swoje umiejętności muzyczne, a ćwicząc na instrumencie lub śpiewając – jednocześnie wypoczywają i integrują się z rówieśnikami także zainteresowanymi muzyką, przyjeżdżającymi na Warsztaty z całej Polski.

W trakcie warsztatów podczas każdego turnusu odbędą się dwa koncerty finałowe.

Sposób prowadzenia warsztatów:

  1. Uczestnicy podzieleni są na grupy instrumentalne, wokalne, taneczne
  2. Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z prowadzącym (codziennie)
  3. Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z akompaniatorem
  4. Każdy z uczestników ma również zajęcia zespołowe lub orkiestrowe lub jedno i drugie w zależności od programu na koncert finałowy
  5. Przed wyjazdem na warsztaty każdy z uczestników zgłasza listę utworów, nad którymi chce pracować podczas warsztatów (zabiera ze sobą nuty + akompaniament)
  6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Koncercie Finałowym kończącym Warsztaty.

Pełny koszt uczestnictwa w warsztatach to 1200 zł (koszt warsztatów + koszty pobytu i wyżywienia + koszty opieki wychowawców, ubezpieczeń itp.). Wystawiamy faktury na podstawie których rodzice ( lub opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy socjalnych w swoich   zakładach pracy.

Szczegółowe informacje o warsztatach, formularz zgłoszenia i karty kwalifikacyjnej znajdują się pod linkami zamieszczonymi poniżej.

 

Tak się bawiliśmy w Teresinie, Dziękujemy!