Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” po raz kolejny organizuje Wakacyjne Warsztaty Muzyczne „Czas na Muzykę” 2024. Warsztaty organizowane są w formie kolonii z zapewnieniem całodobowej opieki nad uczestnikami i odbędą się w Powiatowym Ośrodku Sportu Hotel Miętne w terminach: ( linki rejestracyjne)

Turnus I 07.07 – 14.07.2024

Turnus II 14.07 – 21.07.2024

Powiatowy Ośrodek Sportu Hotel Miętne

UWAGA: od 4.05.2024r jakiekolwiek zgłoszenia, zmiany, korekty proszę poprzedzić telefonem do Organizatora tel. 603 34 91 34. Nieuzgodnione wpisy nie będą uznawane.

Rejestracja zgłoszenia zostaje przyjęta po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz przesłaniu potwierdzenia opłaty wpisowego. Jeśli uczestnik bierze udział w więcej niż jednym turnusie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oddzielnie dla każdego z turnusów. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność dokonania zgłoszenia i wniesienia wpisowego. Wypełnienie samego formularza nie rezerwuje miejsca na turnusie.

Warsztaty zgłaszane są do Kuratorium Oświaty jako wypoczynek zorganizowany.

Uwaga: przed wypełnieniem zgłoszenia proszę sprawdzić –  czy limit zapisów nie został wyczerpany. Informacje o dostępności i wyczerpaniu limitów miejsc zawarte są w Informatorze do którego na dole strony podany jest link.

W warsztatach biorą udział dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie, która kształci się już artystycznie (uczniowie szkół i ognisk muzycznych, a także pobierający naukę muzyki w postaci innych form kształcenia) oraz ci, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką (prowadzone są zajęcia ogólno-muzyczne, instrumentalne, wokalne).
Warsztaty prowadzą wybitni pedagodzy szkół i uczelni muzycznych. Uczestnicy korzystając z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia rozwijają swoje umiejętności muzyczne, a ćwicząc na instrumencie lub śpiewając – jednocześnie wypoczywają i integrują się z rówieśnikami także zainteresowanymi muzyką, przyjeżdżającymi na warsztaty z całej Polski. Na koniec  turnusu organizowany będzie Koncert Finałowy w formie widowiska muzycznego.

  1. Uczestnicy podzieleni są na grupy instrumentalne, wokalne, taneczne.
  2. Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z prowadzącym.
  3. Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z akompaniatorem wg. potrzeby.
  4. Każdy z uczestników ma również zajęcia zespołowe lub orkiestrowe lub jedno i drugie w zależności od programu na koncert finałowy.
  5. Przed wyjazdem na warsztaty każdy z uczestników może zgłosić listę utworów, nad którymi chce pracować podczas warsztatów (zabiera nuty +akompaniament).
  6. Wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział w Koncercie Finałowym kończącym Warsztaty.

Pełny koszt uczestnictwa w warsztatach (zawiera koszt warsztatów + koszty pobytu i wyżywienia + koszty opieki wychowawców, ubezpieczeń itp.) wynosi 2 200zł

Osoby z biednych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów. Fundacja przeznacza na ten cel  środki z 1,5% i środki otrzymane od darczyńców.

Pełne informacje o warsztatach, pedagogach i warunkach uczestnictwa zawarte są w informatorze dostępnym pod linkiem poniżej z nazwą Informator

Czas na muzykę –Informator

Czas na muzykę – Regulamin uczestnictwa

Czas na muzykę – Pedagodzy

Czas na muzykę – Certyfikat Kuratorium Turnus I

Czas na muzykę – Certyfikat Kuratorium Turnus I I