Wakacyjne Warsztaty Muzyczne „Czas na Muzykę” w Olsztynie odbyły się w dwóch turach turnusowych od 17 do 24 lipca i od 24 do 31 lipca 2016r w Kampusie Uniwersyteckim Kortowo.

To były bardzo aktywne warsztaty zwłaszcza pierwszy. W trakcie turnusu odbyły się trzy koncerty w wykonaniu uczestników warsztatów w tym jeden specjalny. Na prośbę Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Kurii Biskupiej przygotowany został występ dla pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży przebywających w Olsztynie. Repertuar orkiestrowy został przygotowany we współpracy z Panem Tomaszem Stolarczykiem, który napisał aranże dostosowane do poziomu umiejętności uczestników. W koncercie wzięli udział wszyscy uczestnicy warsztatów ( 68 wykonawców). Słuchacze nagrodzili wykonawców owacjami na stojąco.