Dla uczniów W FORMIE KOLONII oraz dla studentów i nauczycieli

Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” serdecznie zaprasza na Zimowe Warsztaty Muzyczne „Czas na Muzykę” 2019. Warsztaty organizowane są w formie kolonii z zapewnieniem całodobowej opieki nad uczestnikami i odbędą się w terminie 27.01-03.02.2019 w Augustowie. Warsztaty zgłaszane są do Kuratorium Oświaty jako wypoczynek zorganizowany.

W warsztatach biorą udział dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie, która kształci się już artystycznie (uczniowie szkół i ognisk muzycznych, a także pobierający naukę muzyki w postaci innych form kształcenia) oraz ci, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką (prowadzone są zajęcia ogólno-muzyczne, instrumentalne, wokalne).
Warsztaty prowadzą wybitni pedagodzy szkół i uczelni muzycznych. Uczestnicy korzystając z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia rozwijają swoje umiejętności muzyczne, a ćwicząc na instrumencie lub śpiewając – jednocześnie wypoczywają i integrują się z rówieśnikami także zainteresowanymi muzyką, przyjeżdżającymi na warsztaty z całej Polski. Na koniec turnusu organizowany będzie Koncert Finałowy w formie widowiska muzycznego.

Warsztaty poprowadzą min:

Agnieszka Rogowiecka – flet

ad. Dr hab. Andrzej Wojciechowski – klarnet

prof. dr hab. Stanisław Kuk – skrzypce

Zbigniew Lange – perkusja

Beata Maria Michniewicz – kształcenie słuchu

Magdalena Wiluk – fortepian

Małgorzata Cichocka – wokal

Sposób prowadzenia warsztatów:

  1. Uczestnicy podzieleni są na grupy instrumentalne, wokalne, taneczne.
  2. Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z prowadzącym (codziennie)
  3. Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z akompaniatorem
  4. Każdy z uczestników ma również zajęcia zespołowe lub orkiestrowe lub jedno i drugie w zależności od programu na koncert finałowy
  5. Przed wyjazdem na warsztaty każdy z uczestników zgłasza listę utworów, nad którymi chce pracować podczas warsztatów (zabiera nuty +akompaniament)
  6. Wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział w Koncercie Finałowym kończącym Warsztaty.

Pełny koszt uczestnictwa w warsztatach to 1250 zł (zawiera koszt warsztatów + koszty pobytu i wyżywienia + koszty opieki wychowawców, ubezpieczeń itp.)

Osoby z biednych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów. Fundacja przeznacza na ten cel wszystkie środki z !%.

Czas na mauzyke – plakat

Czas na mauzyke – informator

Czas na mauzyke – karta kwalifikacyjna