UWAGA – przyjmowanie zgłoszeń do 22 stycznia 2018

Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka”  organizuje w okresie ferii zimowych  Warsztaty Muzyczne Czas na Muzykę”. Warsztaty odbędą się w w terminie  28.01-04.02.2018  roku ( turnus trwa od niedzieli do niedzieli) w Hoteliku KARMEL w Augustowie. Warsztaty organizowane są w formie kolonii z zapewnieniem całodobowej opieki nad uczestnikami. Zgłaszane są do Kuratorium Oświaty.

W warsztatach biorą udział dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie, która kształci się już artystycznie (uczniowie szkół i ognisk muzycznych, a także pobierający naukę muzyki w postaci innych form kształcenia) oraz ci, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką (prowadzone są zajęcia ogólno-muzyczne, instrumentalne, wokalne i taneczne dla początkujących). Osoby z biednych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów.

Warsztaty prowadzą wybitni pedagodzy szkół i uczelni muzycznych. Uczestnicy korzystając z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia rozwijają swoje umiejętności muzyczne, a ćwicząc na instrumencie lub śpiewając – jednocześnie wypoczywają i integrują się z rówieśnikami także zainteresowanymi muzyką, przyjeżdżającymi na Warsztaty z całej Polski.

Zajęcia poprowadzą min:

dr Agata Piotrowska – Bartoszek – obój

Seweryn Zapłatyński – flet

Krzysztof Grzybowski – klarnet

Katarzyna Zdybel-Nam  – fagot

Kamil Skorupski – saksofon

Tomasz Witek – trąbka

prof. Stanisław Kuk – skrzypce

Anna Kuczok – wiolonczela

Małgorzata Cichocka – wokal

Magdalena Wiluk – fortepian

Zbigniew Lange – perkusja

Ludwik Skrzypek – akordeon

Beata Michniewicz – kształcenie słuchu na wesoło

Mirosława Zduniewicz – zajęcia orkiestrowe

W trakcie warsztatów podczas każdego turnusu odbędą się dwa koncerty finałowe.

Sposób prowadzenia warsztatów:

Uczestnicy podzieleni są na grupy instrumentalne, wokalne, taneczne
Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z prowadzącym (codziennie)
Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z akompaniatorem
Każdy z uczestników ma również zajęcia zespołowe lub orkiestrowe lub jedno i drugie w zależności od programu na koncert finałowy
Przed wyjazdem na warsztaty każdy z uczestników zgłasza listę utworów, nad którymi chce pracować podczas warsztatów (przesyła nuty + akompaniament)
Wszyscy uczestnicy biorą udział w Koncercie Finałowym kończącym Warsztaty.
Pełny koszt uczestnictwa w warsztatach to 1199 zł (koszt warsztatów + koszty pobytu i wyżywienia + koszty opieki wychowawców, ubezpieczeń itp.) Wystawiamy faktury na podstawie których rodzice ( lub opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy socjalnych w swoich   zakładach pracy.