Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” po raz kolejny organizuje Wakacyjne Warsztaty Muzyczne „Czas na Muzykę” 2021. Warsztaty organizowane są w formie kolonii z zapewnieniem całodobowej opieki nad uczestnikami.W warsztatach biorą udział dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie, która kształci się już artystycznie (uczniowie szkół i ognisk muzycznych, a także pobierający naukę muzyki w postaci innych form kształcenia) oraz ci, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką (prowadzone są zajęcia ogólno-muzyczne, instrumentalne, wokalne).
Warsztaty prowadzą wybitni pedagodzy szkół i uczelni muzycznych. Uczestnicy korzystając z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia rozwijają swoje umiejętności muzyczne, a ćwicząc na instrumencie lub śpiewając – jednocześnie wypoczywają i integrują się z rówieśnikami także zainteresowanymi muzyką, przyjeżdżającymi na warsztaty z całej Polski. Na koniec  turnusu organizowany będzie Koncert Finałowy w formie widowiska muzycznego.

link do nagrania Koncertu Finałowego 17.07.2021

link do nagrania Koncertu Finałowego 24.07.2021

Informator

Czas na muzykę – Plakat

Czas na muzykę – Informator

Czas na muzykę – Certyfikat Kuratorium turnus I

Czas na muzykę – Certyfikat Kuratorium turnus II