W związku z pandemią COVID 19 Zarząd Fundacji podjął decyzję o odwołaniu Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych „Czas na Muzykę” 2020. Zarejestrowane zgłoszenia i wpisowe zachowują ważność ( i gwarantują miejsca) na kolejne warsztaty w 2021 roku.

W przypadku rezygnacji – zwroty wpisowego wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia na adres  terazmuzyka@post.pl  zawierającego dane osobowe uczestnika/nr turnusu oraz dane rodzica/opiekuna/ adres/nr konta bankowego.

Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” po raz kolejny organizuje Wakacyjne Warsztaty Muzyczne „Czas na Muzykę” 2020. Warsztaty organizowane są w formie kolonii z zapewnieniem całodobowej opieki nad uczestnikami i odbędą się w terminach:

I turnus 05.07-12.07.2020 Teresin. 

II turnus 12.07-19.07.2020 Teresin. 

III turnus 19.07-26.07.2020 Teresin. 

Rejestracja zgłoszenia zostaje przyjęta po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz przesłaniu potwierdzenia opłaty wpisowego. Jeśli uczestnik bierze udział w więcej niż jednym turnusie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oddzielnie dla każdego z turnusów. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność dokonania zgłoszenia i wniesienia wpisowego. Wypełnienie samego formularza nie rezerwuje miejsca na turnusie.

Warsztaty zgłaszane są do Kuratorium Oświaty jako wypoczynek zorganizowany.

Uwaga: przed wypełnieniem zgłoszenia proszę sprawdzić –  czy limit zapisów nie został wyczerpany. Informacje o dostępności i wyczerpaniu limitów miejsc zawarte są w Informatorze do którego na dole strony podany jest link.

W warsztatach biorą udział dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie, która kształci się już artystycznie (uczniowie szkół i ognisk muzycznych, a także pobierający naukę muzyki w postaci innych form kształcenia) oraz ci, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką (prowadzone są zajęcia ogólno-muzyczne, instrumentalne, wokalne).
Warsztaty prowadzą wybitni pedagodzy szkół i uczelni muzycznych. Uczestnicy korzystając z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia rozwijają swoje umiejętności muzyczne, a ćwicząc na instrumencie lub śpiewając – jednocześnie wypoczywają i integrują się z rówieśnikami także zainteresowanymi muzyką, przyjeżdżającymi na warsztaty z całej Polski. Na koniec  turnusu organizowany będzie Koncert Finałowy w formie widowiska muzycznego.

  1. Uczestnicy podzieleni są na grupy instrumentalne, wokalne, taneczne.
  2. Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z prowadzącym.
  3. Każdy z uczestników ma zagwarantowane indywidualne zajęcia z akompaniatorem wg. potrzeby.
  4. Każdy z uczestników ma również zajęcia zespołowe lub orkiestrowe lub jedno i drugie w zależności od programu na koncert finałowy.
  5. Przed wyjazdem na warsztaty każdy z uczestników może zgłosić listę utworów, nad którymi chce pracować podczas warsztatów (zabiera nuty +akompaniament).
  6. Wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział w Koncercie Finałowym kończącym Warsztaty.

Pełny koszt uczestnictwa w warsztatach (zawiera koszt warsztatów + koszty pobytu i wyżywienia + koszty opieki wychowawców, ubezpieczeń itp.) wynosi 1 400zł

Osoby z biednych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów. Fundacja przeznacza na ten cel  środki z 1% i środki otrzymane od darczyńców.

Pełne informacje o warsztatach, pedagogach i warunkach uczestnictwa zawarte są w informatorze dostępnym pod linkiem poniżej z nazwą Informator

Czas na muzykę – plakat

Czas na muzykę – Informator

Czas na muzykę – karta kwalifikacyjna